mandag 23. juli 2012

Bruke boligen til refinansiering

For de som eier bolig vil det ofte være nærliggende å bruke den som sikkerhet ved refinansiering av forbruksgjeld. Et boliglån har betydelig lavere rente enn annen type gjeld. Det er mye å spare ved å låne på boligen for å bli kvitt usikrede lån. Det er likevel noen forhold som må vurderes før du bruker boligen til refinansiering. For de med høy gjeld på boligen er det ikke nødvendigvis det lureste.  Banker opererer gjerne med en lav rente for boliglån inntil 60, en litt høyere rente på inntil 80 % og en enda høyere rente for gjeld over det. Dette reduserer hvor mye du sparer. Ligger du rett under en av disse grensene og låner så du kommer over grensa vil ofte hele lånet få en høyere rente. Da blir mye av gevinsten spist opp. Har du kausjonist på boliglånet må kausjonisten godta slike endringer. Det kan også være lurt å ha noe egenkapital igjen i boligen som en reserve. Mister du jobben og ønsker å bare betale renter så er det lettere hvis du har egenkapital i boligen. Selv om de ikke skjer ofte, hender det at boligprisene faller slik at egenkapitalen synker. Da vil det bli vanskelig å låne mer på boligen, få avdragsfrihet, forlenget nedbetalingstid eller slippe innbetalinger i en periode dersom du trenger det. Du kan trygt låne opp til 60 % av boligens verdi. Da får du lavest rente og du har god margin til å tåle et fall i boligverdi og likevel ha 20 % egenkapital igjen. Det å låne utover 80 % av boligens verdi bør du unngå. Du får en høy rente, vanskeligere å gjøre endringer i boliglånet dersom du trenger det. Faller boligprisen kan du risikere å ha mer gjeld enn boligen er verdt.

Du må selv vurdere hvor høy gjeldsgrad du vil ha på boligen. Når du sammenligner forskjellige alternativer ta med alle kostnader. Banken vil normalt kreve et gebyr for å øke boliglånet. Renten på boliglånet kan bli høyere. Dersom gjelden blir høyere enn det opprinnelige boliglånet skal staten ha gebyr. Hvis banken krever ny verdivurdering eller takst så kan dette også koste penger. Når du ser på kostnader må du sammenligne med andre alternativer som å bruke et billig kredittkort eventuelt søke om et billig usikret lån.