torsdag 19. juli 2012

Myter om kreditt.

Det eksisterer noen feilaktige og for meg helt uforståelige oppfattinger om kreditt. Jeg skal her ta for meg noen.

1. Ikke ta opp lån for å betale gjeld

Dette er noe en hører ganske ofte. Har man for mye gjeld må den reduseres ved å kutte i forbruk og øke inntekter. Går man med underskudd hver måned kan man ikke bare fortsette med det og holde det gående ved nye lånopptak. Det er fornuftig. Men å gå fra det til å si at ikke skal flytte gjelden blir feil. Du flytter sparepengene dine fra en brukskonto til en sparekonto for å få høyere rente. Du flytter forsikringene dine dit du får best betingelser og du bytter strømleverandør hvis du finner en som er billigere. Du skal selvfølgelig gjøre det samme med gjelden. Ikke finansier overforbruk med nye lånopptak. Men sørg for at den gjelden du til enhver tid har er billigst mulig. I noen tilfeller kan det å flytte gjelden føre til at du går fra å ha underskudd hver måned til overskudd. Det er selvfølgelig bedre å låne penger for å betale en regning enn at den går til inkasso med ekstra gebyrer, betalingsanmerkninger og trekk i lønn.

2. Lån i en "skikkelig" bank er billigst

Det finnes banker som har filialer og tilbyr et vidt spekter av banktjenester og det finnes banker som spesialiserer seg på utlånsvirksomhet over telefon og internett. Ofte hører vi folk, gjerne også eksperter si at du må låne i en "vanlig" bank og ikke noe ala GE Money Bank for da får du lavere rente. Dette blir selvfølgelig helt feil. Det er variasjoner i renter fra bank til bank, men hovedgrunnen til forskjellene er sikkerheten. Et boliglån har lav rente. Det gjelder uansett om du låner i GE Money Bank, Real Finans eller i en stor tradisjonell bank. Et usikret lån har høyere rente. Det gjelder uansett om du tar det opp lånet i en "vanlig" bank eller GE Money Bank. Det som er helt sikkert er at de banker som har spesialisert seg på bare å yte lån på internett eller over telefon har lavere driftskostnader. De stiller ofte ikke krav om brukskonto og lønnsinngang eller andre pakker.

3 Vanlige banker er mer ansvarlige

Det finnes banker som gir lettere kreditt uten en grundig sjekk av kunden. Noen er mer grundige enn  andre. Det vil alltid være den type variasjoner. Når store seriøse banker tilbyr usikret kreditt via uavhengige agenter så er det faktisk ingen forskjell. Lovverket er strengt i forhold til markedsføring og kredittvurdering. Alle banker vil ha sine penger tilbake. Det er ingenting som tyder på at vanlige banker er mer forsiktige enn rene nettbaserte utlånsbanker.

Du kan søke kredittkort i en stor norsk vanlig bank uten å oppgi noe mer enn personnr., postnr. og navn. De spør ikke om lønn, arbeidsforhold eller gjeld. Samtidig ser man at banker som har spesialisert seg forbrukslån og kredittkort på nett gjerne vil ha opplysninger om inntekt, gjeld og utgifter. I forhold til seriøsitet og ansvarlighet spiller det ingen rolle om banken har filialer og vanlige innskuddskonti eller ikke.