lørdag 14. juli 2012

Viktig om kredittkort

Reiseforsikring

De fleste kredittkort har reiseforsikring. Les vilkårene nøye. Normalt må du betale 50 % av reiseutgiftene med kredittkortet for at forsikringen skal være gyldig. Du må sørge for at turoperatøren eller flyselskapet belaster kredittkortet direkte. Får du regning i posten og betaler den kontant så gjelder ikke reiseforsikringen selv om du tar ut penger på kredittkortet for å betale den. Går du i banken og betaler fakturaen med kredittkort i skranken blir dette også ansett som kontantuttak. Da gjelder ikke reiseforsikringen.

Reklamasjoner

Dersom du etter et kjøp opplever at varen ikke ble levert eller har mangler så har du et krav mot brukerstedet. Dersom du betalte med kredittkort kan du i slike tilfeller kreve penger av banken. Det er en fordel hvis brukerstedet ikke kan eller vil betale. Men dette gjelder bare hvis du bruker kortet til å låne penger. Setter du inn mye penger på et kort slik at banken skylder deg penger så gjelder ikke dette. Banken vil hevde at det ikke er et kredittkjøp fordi du bare bruker penger du har til gode.