tirsdag 18. mai 2021

Er kredittkort nødvendig?

 Nå som jeg har betalt ned kredittkortene er det et spørsmål som dukker opp: "Trenger jeg kredittkort?".

Svaret vil åpenbart være individuelt.

Misbruk av kort

 I Norge har vi de samme rettigheter ved misbruk av kort enten det er bankkort eller kredittkort. I Norge fungere et bankkort med Visa helt fint. Betalingen vil normalt gå via BankAxept. Det er tryggere enn Visa og Mastercard. Med BankAxept må du bruke det fysiske kortet og PIN. Bankens server blir kontaktet og sperrer av penger fra kontoen. Dersom kortet er meldt stjålet eller mangler dekning blir kortet avvist.

Med Visa eller Mastercard kan brukerstedet foreta belastninger uten PIN eller signatur. Det trenger bare opplysningene som står på kortet for å belaste det. Det er også mulig å bruke kortet selv om det er meldt stjålet eller mangler dekning.

Skal noen misbruke bankkortet ditt må de vite PIN og stjele kortet. Da ser du med en gang at kortet er borte.

Med Visa og Mastercard kan en serveringsdame selge kortinformasjonen hun ser på kortet til kriminelle i utlandet. Det har faktisk skjedd. Du vil ikke vite noe før etter at belastningene er gått igjennom.

Tidligere da kortene hadde magnetstripe hendte det at useriøse butikker klonet kortet. De lagde en kopi som de kunne bruke. Dette er mye vanskeligere nå. Det er også lettere å oppdage. Blir kortet brukt via BankAxept to forskjellige steder i landet nesten samtidig vet en at kortet er klonet. Med Visa og Mastercard kan du ringe og foreta belastninger over telefon. Det er ikke noe mistenkelig i at kortet blir belastet i Tromsø og Kristiansand med 5 minutters mellomrom.

Det er uansett mye lettere for brukerstedet å ta vare på kortinformasjon som står synlig på selve kortet enn det er å klone det.

I Norge er et det normalt strenge regler for bruk av kort. Det gjelde også Visa og Mastercard. I butikker vil du normalt måtte bruke betalingsterminal med PIN. På nett vil du ofte måtte godkjenne transaksjoner med Bank ID.

Det er likevel viktig å være klar over at Visa og Mastercard i utgangspunktet tillater brukerstedet å belaste kortet uten noe kontroll opp mot banken og kun på grunnlag av det som står på kortet.

Det er tredjeparter som behandler kortene for brukerstedene som eventuelt stiller krav om kontroll. Disse tredjepartene kan befinne seg hvor som helst på kloden og følger ikke nødvendigvis norske regler.

Visa og Mastercard har ikke noe krav om at banken skal godkjenne hver enkelt transaksjon før den går igjennom.

Krav mot brukerstedet

Dersom du har kjøpsrettslige krav mot brukerstedet har kan også rette krav mot banken hvis du betalte med kredittkort. Det gir deg litt bedre beskyttelse. Det er imidlertid ikke lett å få gjennomslag for slike krav mot banken. I Norge er forbrukere godt beskyttet. Du kan derfor kreve refusjon fra butikken og eventuelt forfølge dette selv.

Den ekstra beskyttelsen kredittkort gir er mest aktuelt ved konkurs og ved kjøp i utlandet. Det mest aktuelle eksempelet er flyselskap som går konkurs.

Du kan oppleve problemer i utlandet hvis kortet blir borte eller blir avvist. Det er derfor generelt anbefalt å ha med to kort på utenlandsreiser. Det kan være et bankkort og et kredittkort. Det kan også løses ved å ha to bankkort.

Siden jeg ikke reiser er denne fordelen liten.

Reservasjon

Ved bruk av kort via Visa eller Mastercard vil brukerstedet ofte reservere et større beløp på kortet. Beløpet kan bli større enn den endelige regn ingen. Dette vil ofte skje ved hotellopphold og leie av bil. En slik reservasjon vil kunne sperre mye av pengene på kortet. Et kredittkort kan da være en fordel. Alternativer er å ha så mye penger på bankkortet at det ikke blir noe problem.

Forsikringer

Kredittkort vil ofte komme med forskjellige typer forsikringer. De fleste som reiser mye vil uansett ha en helårsriseforsikring. Andre forsikringer kredittkort tilbyr vil i noen tilfeller koste penger. De vil uansett ha begrenset verdi.

Har du kredittkort må du selvfølgelig bruke de gratis forsikringene som følger med. Forsikringer de tar betalt for bør du kutte ut.

Bonuser og rabatter

Sammen med forsikringer er rabatter en v fordelene med kredittkort. Det finnes undersøkelser som viser at de som bruker kredittkort bruker 12-18 % mer. Dette er et gjennomsnitt. På små beløp er prosenten mye høyere. På store kjøp vil virkningen være mindre. De fleste rabattene er for små til å veie opp for dette. Bruker du kredittkortet bare til store kjøp og får opp mot 25 % rabatt kan det likevel lønne seg.

Det er få kredittkort med slike rabatter. Det er også begrenset hvor mange store kjøp en gjennomfører. I tillegg er det alltid en fare for at kredittkortet blir brukt også til andre kjøp.

Konklusjon

Kredittkort er ikke nødvendig hvis en har nødvendige forsikringer, tilstrekkelig oppsparte midler og et bankkort med Visa eller Mastercard.

Ved utenlandsreiser kan et ekstra kort i form av et kredittkort gi en ekstra trygghet. Da er et høyere forbruk muligens bare en pris en må betale for en slik trygghet. Denne prisen kan reduseres ved å benytte de gratis forsikringer og rabatter som følger med.

Bli kvitt kredittkortgjeld