torsdag 20. mai 2021

Jeg betaler restskatten med kredittkort

 Jeg får restskatt i år. Jeg har penger til å betale det meste innen 31. mai. Jeg har valgt å velte forbruket over på kredittkort. Det betyr at penger jeg hadde satt av til forbruk kan betales inn til kemneren. Jeg klare dermed å betale all restskatten i mai.

Kredittkortregningen betaler jeg ned fullt ut i juni. Det er ingen renter på restskatt i år. Det er likevel mulig å spare penger på å betale inn et ekstra forskudd. Restskatt på under 100 kr blir ettergitt. Jeg betaler inn 99 kr mindre enn det jeg skylder 31. mai.

Ved skatteoppgjøret får jeg restskatt på 99 kr som jeg ikke trenger å  betale. Det er ikke spesielt mye penger, men jeg tar i mot det jeg får.