søndag 9. mai 2021

Utvidelse av gjeldsregistrene

 I Finansmeldingen 2021 varsler regjeringen at de vil utvide gjeldsregistrene til også å omfatte boliglån og billån.

Dette betyr at bankene vil kunne se oppdaterte opplysninger også om pantesikrede lån. Til nå er det kun forbruksgjeld som blir rapportert til gjeldsregistrene. 

Et annet forhold som vil bli utredet er tilleggstjenester på kredittkort som forsikringer og rabatter. Det vil sannsynligvis ikke komme forslag om et totalforbud. Det som kan komme er begrensninger i markedsføringen til nye kunder. Det vil også bli en utredning av hvilke tilleggstjenester som er i forbrukerens interesse. Det kan derfor komme restriksjoner på forsikringene og rabattene.

Dersom det blir et nytt flertall på Stortinget etter valget er det ikke utenkelig ar rabatter på kredittkort blir forbudt. SV har tatt til ordet for å forby slike rabatter. Det samme har forbrukermyndighetene.

Det er temmelig åpenbart at det vil komme restriksjoner og muligens et totalforbud.

Det finnes tre gjeldsregistre du kan sjekke. Gjeldsregisteret, Norsk Gjeldsinformasjon og Experian.